Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Favoritmatematik" i förskoleklass

Skapad 2020-08-13 13:20 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Vi kommer att arbeta med "Favoritmatematik" som ett basläromedel. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre ska vi bygga upp en stabil matematisk grund.

Innehåll

Lärandemål

Under nuvarande läsår kommer vi huvudsakligen att bygga elevernas förståelse för matematik och dess betydelse i vardagen.

 

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • öva förmågan att uppfatta begrepp och fenomen med hjälp av olika sinnen
 • bli bekanta med begrepp som uttrycker plats och riktning
 • öva på koordinationen mellan öga och hand
 • uppfatta olikheter och likheter
 • beskriva och jämföra saker som finns i omgivningen
 • jämföra med hjälp av olika sinnen
 • uppfatta förändring
 • utveckla minnet
 • öva på att själv producera förändring
 • öva på begreppen: likadan, olika, lika stor, större, störst, liten, mindre, minst, lika lång, längre, längst osv
 • bekanta oss med de geometriska objekten: triangel, cirkel och fyrhörning
 • öva på att namnge geometriska objekt
 • hitta objekt som liknar geometriska objekt
 • bekanta oss med kvalificering genom att öva på att gruppera föremål utifrån olika egenskaper
 • kunna se vilka föremål som inte tillhör en grupp
 • kunna känna igen och ringa in mönsterdelen
 • kunna fortsätta på ett mönster
 • kunna hitta på egna mönster
 • jämföra antal inom talområdet 0-10
 • bygga en grund för begreppen: lika många, fler, färre
 • öva på att bilda par
 • uppleva att antalet oförändras om man inte tar bort eller lägger till något
 • öva på hur antal, räkneord och siffra motsvarar varandra
 • öva på att skriva siffrorna 0-9
 • öva på att dela upp tal med hjälp av uppdelningsmaskinen
 • bekanta oss med pengar och klocka
 • öva på ordningstal
 • öva på spel
 • öva på ramsräkning/talföljder
 • förstå principen vid mätning
 • förstå behovet av gemensamma måttenheter
 • lära oss att jämföra massa och längd
 • öva på att uppskatta
 • göra enkla undersökningar
 • lära oss att presentera undersökningar med hjälp av stapeldiagram samt
 • lära oss att tolka informationen i statistik. 

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt, med hjälp av reflektion efter tränade moment. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: