Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pkäsåöaeka

Skapad 2020-08-13 13:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
¨ö

Matriser

Hi
Bedömning i historia

------------------->
------------------->
------------------->
Faktakunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Förklara
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda historiskt källmaterial
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Källkritik
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begreppskunskap
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: