Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en saga (berättande text)

Skapad 2020-08-13 13:16 i Djupedalskolan Härryda
Vi ska lära oss om sagor och typiska sago-ingredienser. Sedan skriver vi egna sagor.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Vi ska skriva en berättande text i form av en saga. Vi ska lära om olika sago-ingredienser, och om hur man bygger upp en berättelse.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna ska lära sig en berättelses olika delar och hur man bygger upp texten. De ska också träna på att beskriva och gestalta miljöer och personer. Vi tränar även på att bygga längre meningar med hjälp av sambandsord. 

Eftersom vi ska skriva sagor ska vi lära om typiska sago-ingredienser.

 

Så här kommer vi att arbeta

 Vi kommer att

 • läsa sagor 
 • lära om typiska sago-ingredienser
 • lära om berättelsens olika delar
 • träna på att bygga meningar med hjälp av sambandsord
 • träna mera på att skriva dialog
 • skriva en gemensam saga
 • skriva egna sagor
 • illustrera (göra en bild till) sagan

 

Det här ska du lära dig

Du ska lära dig

 • vad en saga är
 • en sagas olika delar
 • att bygga korta och långa meningar
 • att skriva både berättande text och dialog
 • att dela upp en text i stycken

 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

gestalta, sambandsord, dialog, illustration

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du ska skriva en egen saga där du bestämmer huvudpersoner och handling.

Du läser upp din saga för kamrater i klassen.

 

Texter du skriver bedöms utifrån: 

Innehåll: Hur tydlig och välutvecklad handlingen är. Hur utvecklade gestaltningar och beskrivningar är av personer och miljöer. Om berättelsen förmedlar någon upplevelse.

Struktur: Hur väl strukturerad och sammanhängande händelseförloppet i texten är. Om berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Om berättelsen är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Variation av ord, variation av meningsbyggnad och rätt användning av tempus.

 

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken, dialog och styckeindelning rätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att skriva en saga (berättande text)

Du behöver träna mera
Du har godtagbara kunskaper
INNEHÅLL
Se ovan.
STRUKTUR
Se ovan.
SPRÅK
Se ovan.
SKRIVREGLER
Se ovan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: