Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glassens historia

Skapad 2020-08-13 13:17 i Vår testskola Umeå
Grundskola 5 Svenska
Nu ska vi jobba med glassens historia.

Innehåll

Mål

utveckla glasskunskap

läs- och skrivförmåga.

 

Hur?

läsa texter, se filmer

 

Bedömning

bedöma förmåga att läsa och skriva samt din glasskunskap

Uppgifter

 • Glasspinnens uppbyggnad

 • Glassmysteriet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Muntlig presentation

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Upplägg/innehåll
Du har förberett dig- din presentation har en röd lina.
Din presentation har en god inledning som väcker intresse. Du har en tydlig avslutning.
Du har en genomtänkt, tydlig disposition som du håller dig till.
Kontakt
Du redovisar inför gruppen med hjälp av manus.
Du har ögonkontakt med åhörarna även om du håller dig till manus.
Du framträder engagerat och har god kontakt med åhörarna. Duvisar frihet vad gäller manus.
Trovärdighet
Du uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Ditt framförande ger ett säkert intryck och visar att du har kunskap i ämnet.
Du visar tryggt och säkert med flera exempel att du har god kunskap i ämnet och kan göra jämförelser.
Tydlighet
Du talar lagom högt och tydligt. Ditt innehåll är begripligt.
Du uttrycker dig med säkerhet och variation. Du pratar i lagom tempo.
Du uttrycker dig med tydligt sammanhang och anpassar språket till ämnet och lyssnarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: