👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans Barns möte med naturen. Projektuppstart Södermalm 2020-2021.

Skapad 2020-08-13 13:28 i 123131 Förskolan Nicolaigården Stockholm Södermalm
Förskola
Vi kommer att arbeta med djur och natur på olika sätt under kommande läsår. Syftet är att väcka intresse för och ökad kunskap om djur, natur och hållbar utveckling genom fokus på omsorg.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Projektuppstart                                                                                                                                                                                                                

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag på Ugglan kommer vi att arbeta på följande vis:

 

Projektmaterialet från barnen kommer att presenteras på tre olika platser inne på Ugglan, i kapprummet, i ateljén och även på en mobil vägg.  Vi kommer att titta på bilderna på barns möte med naturen tillsammans med  barngruppen, flera gånger och i mindre undervisningsgrupper. Barnen kommer att få göra mindre utflykter i närområdet för att samla material. Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna och naturmaterialet de samlat in dokumenteras. Vilka reflektioner gör barnen? Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18