Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2020-08-13 13:31 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Arbetsområde om Sjöar och vattendrag utifrån Koll på NO, åk4.
Grundskola 5 Biologi
Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. En del mer stora och djupa med klart vatten, och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Men det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer så mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Innehåll

Syfte

Syftet med kapitlet är att du ska känna till olika typer av sjöar vi har i vårt land. Du ska kunna namnen på vanliga fiskar och fåglar som lever i och kring sjöar. Du ska med hjälp av exempel kunna förklara vad som menas med näringskedjor. Du ska veta hur en fisk är uppbyggd och känna till fiskars och groddjurs livscykel. Du ska dessutom kunna förklara och förstå hur människan kan påverka livet i en sjö.

 

Mål

när du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter 
 • Se filmer
 • Dokumentera i en tankekarta
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan förklara och kan använda ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan följa en exkursionsbeskrivning och utföra ditt uppdrag
 • hur väl du kan förklara de kunskapsdelar vi tar upp utifrån målen med arbetsområdet    

 

Begrepp: bäck, damm, försurning, näringsfattig, näringskedja, näringsrik, gälar, plankton, yngel, mjölke, rom, ytspänning, å, älv och övergödning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: