👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen år 5

Skapad 2020-08-13 13:35 i Ekängens skolor Linköping
LPP om människokroppen, olika organ och sinnen
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad händer med maten vi äter? Vilken funktion fyller blodet? Varför måste man andas? Klarar man sig utan hjärna? Det är några av frågorna vi kommer studera i arbetsområdet "Människokroppen".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I åk arbetar vi med arbetsområdet "Människokroppen". Under veckorna 35- ca 41 kommer du att lära dig om följande delar:

 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas.
 • Ge exempel på uppgifter blodet har.
 • Förklara hur muskler och skelett fungerar tillsammans.
 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

 

Syfte

Förmågor du kommer att få utveckla är:

 • Kommunikation : Din förmåga att diskutera och resonera om frågor som rör kroppen.
 • Undersökningar: Din förmåga att planera och genomföra undersökningar.
 • Begrepp: Din förmåga att använda biologins språk i både skrift och tal.

Centralt innehåll

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala media.

Arbetssätt

Vi kommer att se och diskutera filmer som handlar om olika delar av vår kropp. Vi kommer att utföra några enkla experiment med vår kropp. (balans, andning, syn, puls). Vi kommer även att läsa fakta i litteratur och även få faktakunskaper om vad olika delar av vårt skelett, öra, öga, inre organ heter och var de finns i vår kropp. Vi kommer också att undersöka matens väg genom vår kropp.

Bedömning

Bedömningen sker i ämnena biologi och fysik. Bedömningsmatris finns i slutet av planeringen. Jag kommer bedöma elevernas förmåga att:

 • Kunna begrepp och att kunna resonera och förklara hur fakta kopplas ihop till en helhet.
 • Diskutera och reflektera
 • Undersöka på ett naturvetenskapligt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Människokroppen

Sakkunskap

Detta behöver du öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag vet var några av kroppens organ finns och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan beskriva ganska utförligt vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan på ett välutvecklat sätt beskriva vilken funktion de har och hur de samverkar med varandra.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad blodet består av och någon av de viktigaste funktionerna som blodet har.
Jag kan beskriva vad blodet består av och några av de viktigaste funktionerna som blodet har samt ge exempel på dessa.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva vad blodet består av och de viktigaste funktionerna som blodet har ge exempel på dessa.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan på ett utförligt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan ge exempel på och förklara något sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och förklara några sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och utförligt förklara fler sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad virus och bakterier är.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och på ett enkelt sätt förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan i stora drag och på ett enkelt sätt förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan utförligt och detaljerat förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och vilken betydelse den haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.

Biologins metoder och arbetssätt

Detta behöver du öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ganska god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.