Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt - årstidsväxlingar

Skapad 2020-08-13 13:48 i Nyhammars skola Ludvika
En planering för ett arbete om årstiderna.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Visst är det härligt att vi har olika årstider? Vår, sommar, höst och vinter - alla årstider har sin charm. Nu ska du få lära dig mer om hur du kan känna igen årstider, hur växterna förändras under året och hur djuren anpassar sig till de olika årstiderna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig...

 • veckans dagar
 • årets månader.
 • årstiderna.
 • namn på några djur och växter.
 • hur naturen förändras under de olika årstiderna.
 • hur några djur anpassar sig till de olika årstiderna.
 • att genomföra och dokumentera fältundersökningar.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • göra fältundersökningar.
 • dokumentera våra observationer.
 • diskutera och jämföra våra observationer.
 • titta på film.
 • gemensamt läsa faktatexter.
 • skriva enkla fakta om djur och växter.
 • jobba med storbok.
 • rita bilder.

Vad som kommer att bedömas:

Vi bedömer hur bra du kan:

 • beskriva och ge exempel på samband i naturen.
 • berätta om förändringar i naturen när vi pratar om årstider.
 • ge exempel på livscykler hos djur och växter.
 • utföra fältstudier.
 • samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen.
 • göra observationer av årstider
 • namnge några djur.
 • namnge några växter.
 • göra kopplingar mellan växter och djur i näringskedjor.
 • göra jämförelser mellan eget och andras resultat.
 • dokumentera dina undersökningar och använder dem i diskussioner och samtal.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom:

 • att vara aktiv i diskussionerna.
 • fältstudierna.
 • arbetet på lektionerna.
 • dina dokumentationer.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Året runt

Målet är uppnått!
På god väg
På väg
Samband i naturen
 • NO   3
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Med viss hjälp av pedagog kan du ge exempel på enkla samband i naturen.
Med hjälp av frågor från pedagog kan du ge något enstaka exempel på samband i naturen.
Samtal om årstider
 • NO   3
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar du om några förändringar i naturen. Med hjälp av pedagogs frågor ger du exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du svara på frågor om förändringar i naturen i samband med årstider.
Samtal om skönlitteratur, myter och konst
 • NO   3
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 
Med hjälp av frågor från pedagog kan du till viss del samtala om skönlitteratur och konst som handlar om naturen.
Du kan svara på tydliga frågor om skönlitteratur och konst som handlar om naturen.
Fältstudier
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner och med viss hjälp av pedagog kan du utföra fältstudier som handlar om naturen.
Utifrån tydliga instruktioner och med hjälp av pedagog kan du utföra fältstudier som handlar om naturen.
Djur , växter och näringskedjor
 • NO   3
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du namnger några djur och växter. Du ger exempel på kopplingar mellan djur och växter i enkla näringskedjor.
Du namnger några enstaka djur och växter.
Jämför resultat
 • NO   3
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat. 
I det undersökande arbetet gör du med viss hjälp av pedagog någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du, med hjälp av pedagog, någon enstaka jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera undersökningar
 • NO   3
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal. 
Du dokumenterar dina undersökningar och kan med viss hjälp av pedagog använda dig av dokumentationen i samtal.
Med hjälp av pedagog dokumenterar du dina undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: