Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension av skönlitterär text.

Skapad 2020-08-13 13:47 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Bokrecension
Grundskola 7 – 9 Svenska
Bokrecension

Innehåll

Bokrecension

Nu när du läst/lyssnat på en bok ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text, bokrecension, i vilken du svarar på frågorna som finns i bifogat dokument.

En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den.

 

 

Uppgifter

 • Mall för bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Recension

På väg att uppnå målen
----->
----->
---->
Koppling till uppgiften/textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension
Texten fungerar väl som en recension
texten fungerar mycket väl som en recension
Innehåll
Du skriver en recension och har med fakta, försöker sammanfatta handlingen samt gör beskrivningar av miljö eller personer
Du skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett tydligt sätt samt gör noggranna beskrivningar av miljö eller personer
Du skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett mycket tydligt sätt samt gör mycket noggranna beskrivningar av miljö eller personer
Ny aspekt
Du ger ett personligt omdöme, gör en enkel motivering och har med något exempel
Du ger ett personligt omdöme, gör en utvecklad motivering och har med några exempel
Du ger ett personligt omdöme, gör en välutvecklad motivering och har med tydliga exempel
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning och avslutning
Recensionen är sammanhängande och strukturen är mycket tydlig genom t.ex. styckeindelning, intresseväckande inledning och sammanfattande avslutning
Textbindning
Du använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och,men)
Du använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att)
Du använder välutvecklad textbindning med mycket varierad textbindning
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar väl
Meningsbyggnaden är mycket varierad och fungerar mycket väl
Skiljetecken och stavning
Du använder stora skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt och har vissa stavfel som inte stör förståelsen
Du använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt och har få stavfel
Du använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt och har ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: