Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2020-08-13 13:45 i Nyhammars skola Ludvika
SO om skolan, klassråd, regler och kompisar
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vem bestämmer egentligen i skolan? Har barnen något att säga till om? Hur är man en bra kompis? Allt det och mycket mer kommer vi att lära oss om när vi jobbar med "I skolan".

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Hur ska en bra kompis vara?
 • Vi pratar om skolans regler och vad vi tycker ska gälla för oss i klassen.
 • Trivs vi på vår skola? Vad är bra och vad kan bli bättre?
 • Vi funderar och tar reda på hur barn har det i skolan i andra länder.
 • Vi pratar om utanförskap, mobbning och att alla människor har samma värde.
 • Vi lär oss hur klassråd går till.

Hur ska jag arbeta?

Vi arbetar mycket tillsammans kring hur man är en bra kompis. Vi tar beslut tillsammans om hur vi vill vara som kompisar på vår skola. Vi har gemensamma genomgångar, diskussioner och arbetsuppgifter.

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

Klassens regler och varför vi har dem.

Berätta något om hur barn har det i skolor i andra länder.

Förklara på ett enkelt sätt vad ett klassråd innebär och hur det går till.Detta visar jag genom att:

Delta aktivt på lektioner.
Utföra mina arbetsuppgifter.


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: