Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi ÅK8 Ht-20

Skapad 2020-08-13 13:43 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Målet är att få större kunskap om: • Hur människor – samhälle och natur påverkar varandra. • Varför människor bor där de bor och varför människor flyttar till och från olika platser. • Vad ett områdes klimat beror på. Hur människor och natur påverkas av klimatet och hur vi påverkas av klimatförändringar. • Att använda geografiska begrepp. • Att använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker för att undersöka omvärlden. • Att diskutera och komma med förslag inom hållbar utveckling.

Innehåll

Vecka 35

Introduktion

Vecka 36

Lektion 1:    Introduktion

Lektion 2:    Film: Norra Europa, Kartgeografi,

Världsdelar och hav träning 

 

Världsdelar och hav test 

 

 

Lektion 3:    Film: Östra Europa, Kartgeografi,

 

Berg och vulkaner träning 

 

Berg och vulkaner test 

 

Vecka 37

Lektion 1:    Film: Västra Europa, Kartgeografi

Träna länder i Europa 

 

Testa länder i Europa 

 

Lektion 2:    Film: Södra Europa, Kartgeografi

Träna huvudstäder i Europa 

 

Testa huvudstäder i Europa 

 

Lektion 3:    Kartgeografi

Frågesport om huvudstäder i Europa 

 

 

Vecka 38

Lektion 1:    s. 266 – 268 Natur i Europa – Naturgeografiska förutsättningar, Geografiskt läge, Näringar, Befolkningsfördelning, Fri rörlighet, Fyra olika delar,    

Lektion 2:    s. 272 - 273 Natur i Norden – Golfströmmen, Skanderna, Östersjön, fjordar, skärgård + s.274 – 275 Inlandsisen – Inlandsisens utbredning, Hur inlandsisen påverkade landskapet.

                                                         

Lektion 3:     s. 276-279 Klimat och växtlighet i Europa Klimat, klimatzoner (visa filmen ”Jorden – klimat, växtlighet, årstider” efter s.276, första 7 minuterna), tempererade klimatzonen, polarzonen, fastlandsklimat, barrskogsbältet, kustklimat.

 

 

Vecka 39

 

Lektion 1:    s. 280 – 281 Klimat i Norden Tempererade klimatzonen, kustklimat, fastlandsklimat, högtryck, lågtryck,

 

Lektion 2:     Repetition.

 

Lektion 3:     Repetition.

 

 

Vecka 40

Lektion 1:     Skriftligt prov s. 266-281

Lektion 2:    s. 282 – 285 Europeisk ekonomi Krig om resurser – handel för fred, EU idag, industriländer, jordbruksländer, HDI, skillnad mellan väst- och östeuropa, fördelar i väst.

Lektion 3:    s. 286 – 287 Samarbete för bättre miljö Börja med film ” Klimat - lösningar för framtiden : Mat, vatten, befolkning” Hållbar utveckling, biologisk mångfald, naturresurser (visa film Banderoll : Om klimat efter första stycket s.286 för att de verkligen ska förstå växthuseffekten), växthusgaser, tvågradersmålet, olika EU-regler som skyddar miljön, återvinningssamhälle.

 

Vecka 41

Lektion 1:    s. 288 – 289 Befolkning i Europa födelsetal, dödstal, naturlig folkökning, vad påverkar folkökning, immigration, emigration, migration, orsaker till migration, fri rörlighet, behov av invandring

Lektion 2:    s. 290 – 291 (292 – 293 om man har lust) Urbanisering – från landet till staden orsaker till urbanisering, konsekvenser av glesbygdens avfolkning, storstadens uppbyggnad, konsekvenser av städernas utbredning

Lektion 3:    s. 294 – 295 Befolkning i Norden Människor invandrar till norden, från jägare till jordbrukare, Norden jämfört med världen, Nordens folkökning

                     

Vecka 42

Grupparbete: Nordens näringar

Vecka 43

Grupparbete: Nordens näringar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: