Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter

Skapad 2020-08-13 14:19 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
"Det är inte sant, det är bara en myt!" Har du hört någon säga så någon gång? Idag är det ganska vanligt att man använder ordet myt om något som man inte tror på, men från början betydde ordet något helt annat.

Innehåll

Myter                                      Spegla språket åk 7 (s.78 – 101)                     

När du har arbetat med kapitlet ska du:

 •          Veta vad myter är       
 •          Kunna diskutera några likheter och skillnader mellan myter från olika delar av världen
 •          Kunna skriva en egen berättelse inspirerad av myterna du läst
 •          Kunna skriva en personbeskrivning

 

Förmågor du utvecklar:

 •          Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 •          Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 •          Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Lektionsinnehåll

 •        Läsa olika sorters myter. Svara på läsförståelsefrågor
 •        Jämföra olika myter och kunna koppla det du har läst
 •        Diskutera/samtala/redovisa kring det lästa
 •        Genomgång av hur man skriver en personbeskrivning. Hitta på en egen gud eller någon som finns och skriva en personbeskrivning
 •        Genomgång av berättande text. Skriva en myt

 

Uppgifter

 • Min myt

 • Mitt dokument om myter

 • Personbeskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: