Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planering HT20 V:36-45

Skapad 2020-08-13 13:58 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att arbeta med arbetsområde läsa och skriva för att använda modersmålet som ett medel språkutveckling och lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa olika berättelser.
 • Träna på högläsning.
 • Arbeta med läsförstålse texter.
 • Skriva om texter. 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta med enkla sagor och berättelser genom att läsa texter högt.
 • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
 • Vi kommer att ha tillgång till olika läroböcker och låneböcker från biblioteket.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen har förstått textens innehåll och kan svara på läsförstålse frågor.
 • Hen kan berätta en frivillig saga. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: