👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarprat 9A SV HT21

Skapad 2020-08-13 14:16 i Torpskolan Lerum
Sommarprat som i Sverige radios anda.
Grundskola 8 – 9 Svenska
I den här uppgiften ska du hålla ett sommarprat där du ska få berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig.

Innehåll

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din förmåga att berätta och uttrycka dig muntligt. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till en tänkt radiopublik. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

Det mesta du gör i den här uppgiften gör du muntligt men du behöver också skriva ett manus. Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik. 

 

Undervisning

Material, uppgifter och information kring inlämning kommer också finnas i google classroom:

https://classroom.google.com/c/MzE5OTIwODk2Nzg3

 

Ett sommarprat påminner mycket om texttypen krönika som vi kommer att arbeta med längre fram. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar och talar). I en krönika berättar man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

Du kommer få lyssna på två sommarprat tillsammans med dina klasskamrater och reflektera kring innehåll, uppbyggnad och språk. Du behöver också lyssna på minst ett valfritt sommarprat hemma för att få ännu mer inspiration. Välj gärna ett par olika sommarvärdar som du tycker verkar intressanta. 

https://sverigesradio.se/sommarvinterip1

Då kan du lyssna på programmen i dess helhet med både berättelse och musik, eller i en kortare variant där musiken är förkortad. Det finns också podversioner av sommarprat från tidigare år. I dessa är musiken förkortad. Det är viktigt att lyssna till vilken musik de väljer eftersom du ska fundera över varför de valt just den musiken och på vilket sätt den passar ihop med person/berättelse. När du lyssnar till berättelsen var noga med att lyssna till hur de berättar - taltempo, pauser och upplägg.

När du har lyssnat klart ska du gå vidare med att tänka igenom vad du ska berätta om och därefter göra ett skriftligt manus som du använder vid inspelningen. Du ska få respons på ditt manus och utifrån den göra bearbetningar. Du ska också tänka igenom vilken musik du ska ha och var i ditt prat den ska läggas in.

 

Uppgift: Mitt sommarprat:

Nu ska du få möjlighet att vara personlig utifrån nedanstående frågor. Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Se frågorna som stödfrågor och som en hjälp att komma igång. Kanske väljer du att fokusera på en särskild händelse eller en person som betyder mycket för dig eller har påverkat ditt liv. Det viktiga är att du vågar vara personlig. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår från det som berör dig och ditt liv. Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om.

 

 • Vem är jag?
 • Vad har gjort mig till den jag är?
 • Vad har påverkat mig?
 • Vad är viktigt för mig?
 • Vad tänker jag om min framtid?

 

"Pratdelen" av sommarpratet ska vara 5-8 minuter långt. Därutöver ska du ha med ett eller flera musikstycken eller delar av musikstycken. Sammantaget ska hela sommarpratet vara ca 10-15 minuter långt. 

 

Tidsplan:

Vecka 34       Lyssna och analysera ett sommarprat tillsammans

Vecka 35       Genomgång av uppgiften och material

                      Påbörja arbetet med ditt eget sommarprat

                      Hemuppgift: Lyssna på valfritt sommarprat

Vecka 36       Vi lyssnar på ett till sommarprat tillsammans, även eget arbete med manus

Vecka 37       Fortsatt arbete och respons på manus

Vecka 38       Fortsatt respons på manus, hemuppgift att spela in ditt sommarprat

NYTT (nytt) INLÄMNINGSDATUM: söndag vecka 39, 3/10. 

 - Eftersom sista delen av arbetet är lättast att göra hemma (spela in ljud, redigera) och flera elever efterfrågade någon extra dag så är sista inlämningsdag på söndag.

 

Material:

Kopierat material som handlar om sommarprat. Det hjälper dig med:

 • Ämnesval 
 • Tankekarta
 • Disposition=ordningen i ditt sommarprat
 • Skriva manus och ge respons
 • Tips för att göra sommarpratet underhållande

Materialet finns också inskannat på classroom:

https://classroom.google.com/c/MzE5OTIwODk2Nzg3

 

Bedömning:

Enligt matrisen som följer.

 

Lycka till!

Jag ser fram emot att få lyssna och delta i ert arbete!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sommarprat: bedömning

>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska: Språkbruk
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Svenska: Förstärka textens budskap med musik
Ditt prat och musik hör till stor del ihop och/eller du motiverar ditt musikval till stor del
Ditt prat och musik hör ihop och/eller du motiverar ditt musikval
Ditt prat och musik hör ihop och/eller du motiverar ditt musikval på ett effektivt sätt som höjer delar av ditt sommarprat, t ex förstärker vissa känslor.
Svenska: Muntliga framställning
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Matris Sommarprat SV åk 9

Sommarprat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkbruk - ordval
Språket passar ett sommarprat "talad krönika"
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Språkbruk - presentation
De berättade texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättade texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt
De berättade texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Muntlig framställning - struktur
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur
Muntlig framställning - presentation
Anpassning till lyssnarna - kan alla ta till sig ditt innehåll
Din framställning har viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (dvs passar ett sommarprat).
Din framställning har relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Din framställning har god och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förstärka budskap med musik
Ditt prat och musik hör till stor del ihop och/eller du motiverar ditt musikval till stor del
Ditt prat och musik hör ihop och/eller du motiverar ditt musikval
Ditt prat och musik hör ihop och/eller du motiverar ditt musikval på ett effektivt sätt som höjer delar av ditt sommarprat, t ex förstärker vissa känslor.