Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens Bornholm språksamlingar!

Skapad 2020-08-13 14:13 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Språksamlingar utifrån före Bornholms modellen! Vi använder oss av de färdig språkpåsarna , som en grupp pedagoger har sammanställt i kommun. Bornholms språksamlingarna bygger på forskning kring barns språkutveckling.

Innehåll

 

Bakgrund och Syfte:

 

Språket är en viktig del i barns utveckling. Bornholms modellen är en forskningsbaserad språkmodul och ska hjälpa barnen i deras språkmedvetenhet. Barnen tränar på att kommunicera och bli fonologiskt medvetna. Genom rim, ramsor, gestaltning och språkövningar utmanas barnen att utveckla sin språkliga medvetenhet och sitt tänkande. Barnen tränar på att reflektera och tolka 

 

 

Mål: 

 

*Att stärka barnens självbild och identitet.
*Att barnen lär sig rim, ramsor och blir medvetna om ord som rimmar. 
*Att barnen ska utveckla språket.

 

Aktivitet och Metod: 

 

Vad ska vi göra?
Vi kommer använda oss utav de färdiga språksamlingarna från Bornholms modellen. Där det  i varje samling kommer ingå, sång, högläsning, ramsa och språklekar.

 

Hur ska vi göra?

 

Barnen kommer vara i olika grupper för att alla ska få talutrymme och lugn och ro för inlärning. 
Vi kommer ha språksamlingar på samlingarna och några förmiddagar.

Samlingarna har en tydlig början och ett tydligt slut. 
Vi följer Bornholmsmodellen där högläsning, sång/ramsor, flanosaga  och drama ingår.
Vi arbetar med sagor/berättelse på olika sätt. 
Vi skapar egna rim och berättelser och ritar till.

 

 

 

När, var, vem?


Vi kommer ha ca 1 påse i veckan, vi kommer va på fjärilen. När vi har färdiga påsar är det lätt för alla pedagoger att hålla i samlingarna. Vi kommer ha samlingar för alla barn, men dela upp i grupper utifrån ålder och utveckling.

 

Dokumentation

 

Vi kommer dokumentera genom foto och film, vi kommer dokumentera på unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: