Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdshetsplanering trygghet för Grodan ht-20

Skapad 2020-08-13 14:19 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet. Denna planeringen gäller augusti-oktober 2020 för hela avdelningen Grodan.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att alla ska känna sig som en del av gruppen.

Att vi ska vara närvarande vuxna.

Att bygga relationer.

Vi ska ta tillvara barnen och vuxnas avtryck på avdelningen, alla ska känna sig trygga i att visa vem dem är.

 

Aktivitet:

- Se och uppmärksamma alla barn. På samlingen, vilka är här eller ledig/sjuk. Under hela dagen i bemötandet.

- Särskilt uppmärksamma och bekräfta nya barn på avdelningen eller dem vi ser behöver extra.

- Vi vuxna ska vara tillgängliga pedagoger för barnen. Vi ska vara trygga vuxna som barnen känner att de alltid kan komma till och känna tillit till.

- Skapa trygghetskollage åt eller tillsammans med barnen. Dessa kommer sitta tillgängligt för barnen att ta ner när de vill. Alla barn ska ha ett eget trygghetskollage

- Här är jag, ”selfies” och berättelse om varje barn

- Skapa sitt eget självporträtt. Dokumenteras på avdelningen. Jag ingår i ett sammanhang - vi på Grodan.

 

När? Var? Hur? Varför?

- Under samlingen och måltiderna. Alla barn ska få komma till tals och känna sig trygga.

- Utevistelsen. Bli trygg på gården, tillsammans med andra barn och vuxna. Få stöd i leken, hitta leken/aktiviteter, vi vuxna ska vara medskapare och medupptäckare.

Dokumentation

Vi kommer dokumentera med hjälp av iPad och digitalkamera. Barnen kommer vara delaktiga och aktiva i dokumentationen. Dokumentation kommer ske både på avdelningen och på Unikum 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: