Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Shawshank redemption eng 5

Skapad 2020-08-13 14:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Gymnasieskola Engelska
zx

Innehåll

Vi kommer att börja läsåret med att titta på filmen "The Shawshank Redemption" ("Nyckeln till frihet"). Till denna film finns det två bedömningsuppgifter kopplade:

 

1. Efter att vi sett klart på filmen kommer du att få ett lektionstillfälle på dig att förbereda svar på diskussionsfrågor kopplade till filmen. Tillsammans med en kompis diskuterar ni de olika frågorna muntligt, spelar in och skickar/airdroppar till mig. Ni pratar någonstans mellan 5-15 minuter. 

 

 

 

2. Nu är det dags att skriva en filmrecension! Att skriva recensioner (Reviews) är en mycket vanlig uppgift på gymnasiet, så tanken är att du ska få pröva på hur man strukturerar en sådan text på ett bra vis. Du kommer att följa en mall, samt få läsa några olika recensioner på olika nivåer. 

 

 

 

Mer information samt uppgifter hittar du på Teams -> Filer -> Engelska -> The Shawshank Redemption 

 

Matriser

Eng
English 5 skriftlig

E
C
A
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom attvälgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Ny aspekt
i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Ny aspekt
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.

Eng
English 5 oral

E
C
A
Analys
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kommunikation
I muntliga ocframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Kommunikation
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kommunikation
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Metakognitiv
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: