Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med förskoleklass läsåret 2020/2021

Skapad 2020-08-13 14:25 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola F
Såhär kommer vi att arbeta under läsåret 20/21 i förskoleklass!

Innehåll

"Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper"

 

Hur kommer vi att arbeta?

- Praktiska övningar

- Skapande

- Digitala verktyg, till exempel en läromedelsfilm.

- Skriftliga arbetsblad

- Matematikboken "Mitt i prick" för förskoleklass. 

 

 

Vad kommer vi att arbeta med?  Nedanför presenteras vad vi kommer att arbeta med under läsåret.

Språk och kommunikation 

 • lyssna och samtala kring olika högläsningsböcker.
 • samtala kring ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter.
 • arbeta med bokstäver och andra symboler 
 • Arbeta med språklekar som utvecklar barnens språkliga medvetenhet. Språklig medvetenhet är en förutsättning för läsning. 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

 • skapa genom lek, bild, musik, drama
 • använda oss av olika material för att skapa och uttrycka sig.
 • använda oss av digitala verktyg

Matematiska resonemang och uttryck 

 • arbeta med naturliga tal (0-9) och deras egenskaper.
 • matematiska begrepp som att beskriva, rum,läge, form, riktning, mönster,tid.
 • matematiska diskussioner för att lösa enkla matematiska problem.

Natur teknik och samhälle (NO och SO)

 • diskutera barns rättigheter (barnkonventionen)
 • samtala om och diskutera kring normer och regler i elevernas vardag.
 • sortera och gruppera arter i naturen.
 • vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag.
 • byggande och konstruktion.

Lekar, fysiska aktiviteter och utomhusvistelse

 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus (Idrott)
 • Delta i lekar av olika slag
 • säkerhet och hänsyn till miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: