👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Som Trolleri

Skapad 2020-08-13 14:39 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer lyssna och skriva lärlogg till radioteatern.

Innehåll

 

Det kommer du att få visa genom att: 

   ¤ Lämna in din loggbok med dina tankar utifrån frågorna. 

   ¤ Delta i muntliga diskussioner

Tänk på att skriva datum och sätta rubrik varje gång. 

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Vi kommer lyssna på 5 avsnitt av Som Trolleri.
 • Vi kommer efter varje avsnitt att skriva lärlogg för att reflektera över avsnittet och få ner sina egna tankar. 
 • Vi kommer att diskutera tillsammans i klassrummet utifrån avsnitten.

Varför ska vi jobba med arbetsområdet: 

För att: 

¤ stärka elevernas språkutveckling - här tränas läsförståelse och hörförståelse. 

¤  få strategier för svåra ord och uttryck 

¤ skapa inre bilder/beskrivande bilder

¤  träna på att förutspå och väcka nyfikenhet samt förförståelse

¤ skriva textkopplingar till sig själv, till annan text och till omvärlden

¤ kunna sammanfatta det viktigaste, ta ut essensen och fånga författarens budskap 

¤ bygga vidare och skapa läsglädje 

 

Frågor till avsnitten:

Avsnitt 1) 

 

• Vem tror du är den mystiska berättarrösten? Vad får dig att tro det?

• Vem är Mikael? Vad tycker Mona om honom?

• Mona har nu hål i öronen. Vad kommer hennes pappa säga?

 

Avsnitt 2) 

 - Beskriv den inre bilden som du får av avsnitt 2 med ord och teckna en bild av din inre bild fysiskt.

 

 

Avsnitt 3) 

• Hur tror du att Monas pappa mår? Vad får dig att tänka så?

• Nathaly har åkt hem när Mona vaknar. Varför tror du att hon gör det utan att säga till Mona?

• Mona tar AV och PÅ sig örhängena. Vad har det för betydelse för hennes och Mikaels relation?

 

Avsnitt 4) 

• Har du känt som Mona någon gång? Hur kändes det? Kan du beskriva känslan?

• Har du varit så inne i något du gjort eller varit med någon att du glömt bort tiden? Vad gjorde du då? Vad hände?

  Hur reagerade dina föräldrar?

• Har du varit i Monas pappas situation någon gång? Vad hände då? Beskriv de känslor du hade då.

• Vad betyder det egentligen att bli bergtagen? Kan det betyda flera saker? Kan man ”bli bergtagen” idag?

• Vad säger föräldrar i dag till sina barn för att skydda dem från att bli kidnappade?

• Vilka andra uttryck och sagoväsen använde man för i tiden för att skydda sina barn från att till exempel drunkna eller gå vilse i skogen?

 

Avsnitt 5) 

Början – Mona träffar Mikael, Vad tänker hon om honom? Vad tycker Lukas och Nathaly om Mona och Mikael?

Mitten – Vad händer med Mona när hon blir förälskad och förtrollad? Hur förändras hon?

Slutet – Vem är den mystiska berättarrösten? Vad berättar Elin? Vad får Mona att gå över bron?

 

Vad vill Mårten Melin säga oss? Vad tror du? 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk HT-20

Har bedömts under terminen
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkel skönlitteratur och sakprosatexter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan, till viss del, skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och inledning, handling och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, utan inledning och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och tydlig inledning,välutvecklad handling och tydlig avsluttning.
Skriva
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan till viss de, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan, mycket väl, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Texthantering
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan eleven ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket väl fungerande sätt.
Tala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Tala
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne- håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga varianter
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt till viss del ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoriutvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.