Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart Ugglorna ht 2020

Skapad 2020-08-13 14:27 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Se läroplansmål nedan

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

För att utveckla barnens fantasi, förmåga att återberätta och uttrycka sina tankar samt leka och lära med ord.

 

2. Förväntade effekter 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

Barnen kan resonera/diskutera kring fantasi.

Barnen kan kommunicera och uttrycka sina tankar kring en bild, ett bokomslag genom tex verbal kommunikation, drama, dans och rörelse. 

 

 

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

Vi kommer att utgå från de planerade samlingarna i Före Bornholmsmodellen. Vi kommer sedan att fördjupa oss i det som barnen visar intresse för.

Barnen kommer att ges möjlighet att uttrycka och kommunicera på olika sätt tex. genom bild, drama, sång och rörelse.

4. Metodval för insamling av resultatet

Så här följer vi upp:

Genom observationer, dokumentation och reflektion både enskilt och i grupp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: