Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska HT20 pedagogisk planering V.36-45

Skapad 2020-08-13 14:39 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med arbetsområde läsa och skriva, för att använda modersmålet som ett medel för språkutveckling och lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa skönlitterära texter.
 • Återberätta i grupper.
 • Sammanfatta olika texter.
 • Översätta olika korta texter från modersmål till svenska.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker.
 • Öva i grupper att återberätta och sammanfatta olika typer av texter.
 • Använda texter ur olika tidningar och översätta dem till svenska.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa och skriva olika skönlitterära texter.
 • Hen kan återberätta och sammanfatta en text.
 • Hen kan översätta en frivillig text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: