Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och samarbete

Skapad 2020-08-13 14:39 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
Vi ska under hösten lära oss mer om samarbete, teambuilding och friluftsliv. Vi kommer även att utmana andra klasser på skolan i stolutmaningen!

Innehåll

VAD ska vi arbeta med och lära oss?

Du kommer att få lära dig att samarbeta

Du kommer att få lära dig att cykla

Du kommer att få lära dig trafikregler

Du kommer att få lära dig vistas i naturen

Du kommer att få lära dig mer om friluftsliv

 

HUR ska vi arbeta?

Vi kommer att ha uteaktiviteter

Vi kommer att arbeta med cyklar

Vi kommer att använda oss av nytt material när det kommer till samarbete

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i mindre grupper

Vi kommer att diskutera

Vi kommer att utmana andra klasser på skolan

 

VAD och HUR kommer detta bedömas?

Du ska kunna samarbeta i större och mindre grupper

Du ska visa engagemang och vilja lära dig

Du ska kunna hjälpa andra som behöver stöd

Du ska delta på lektionen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: