Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla avd Fyren

Skapad 2020-08-13 14:53 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Vi vill att barnen ska utvecklas till starka och självständiga individer.

Vi vill att barnen:

 • ska bli lyssnade på
 • ska våga uttrycka sin åsikt
 • ska få utmaningar i sitt lärande.
 • ska få kännas att de lyckas
 • ska känna att de duger som de är
 • ska uppmuntras att ta hjälp av varandra i olika situationer.

Aktivitet:

 Att vi pedagoger är goda förebilder i agerandet. Tänker på hur vi är och gör mot barnen och varandra. Vi fokuserar på det positiva och berömmer positivt beteende. Vi väljer medvetet vilka situationer vi behöver agera vid barnens negativa beteenden. Till exempel undviker vi att säga sluta äta deg och istället avleda beteendet till något positivt (undvika negativt tjat).

Vi tänker på hur vi pratar till barnen och tar konflikter med de eller dom berörda. För att inget barn ska känna sig kränkt.

Vi arbetar aktivt med att alla barnen blir sedda och får sitt behov tillgodosett genom aktiviteter som samling, sporthall. Men också som närvarande pedagoger där vi finns tillhands för barnen och är tillgängliga där barnen är.

Vi vill uppmuntra barnen till att bli självständiga individer. Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bli självständiga. Vi vill se till att materialet på avdelningen finns tillhands för barnen.

Alla barn ska ges förutsättningar att utveckla sin självständighet.

Vi pratar om positiva egenskaper och uppmuntrar dessa.

När? Var? Hur? Varför?

 Detta sker kontinuerligt där verksamheten pågår.

Vi arbetar aktivt med att alla barnen blir sedda för att barnen ska bygga upp sin självkänsla och få känna att vi finns där när barnen behöver oss.

Vi vill ge barnen förutsättningar att bli självständiga individer. Genom att strukturera avdelningen så att barnen kan själva eller i alla fall får möjlighet till att kunna själva. Till exempel ställa alla leksaker så barnen når dom och inte behöver be om dom, samt ställa dricksglas i en höjd som barnen når så de själva kan dricka vatten.

Resultat - hur blev det?

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: