Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema - 2020/2021 Stjärnan

Skapad 2020-08-13 14:56 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering för att skapa trivsel och gemenskap samt forma barngruppen

Innehåll

Tema: KOMPISTEMA

Bakgrund: 
Under hösten 2020 finns bara fåtal barn kvar som gått här förut och vi har skolat in många nya. En helt ny barngrupp har då skapats. Vi vill genom ett kompistema låta barnen göra aktiviteter där vi lär känna varandra och får en vi-känsla. I barngruppen har vi barn i åldrarna 1-3 år, där några barn har utvecklat sin talförmåga medan några inte har kommit igång ännu. 

Förväntat resultat:
Att alla barn i gruppen känner sig trygga och uppskattade för den dem är. 
Att barnen vet hur man är en bra kompis. 
Att vi har roligt tillsammans. 
Att vi ska lära känna varandra, barn som vuxen. 

Utbildning/undervisning:
Långsiktigt temaarbete som kommer fortlöpa hela hösten. Vi kommer använda karaktärerna från de Tio små kompisböckerna; Kanin och Igelkott. Samarbetsövningar och skapandeaktiviteter med fokus på att lära känna varandra. Under våra morgonsamlingar så kommer vi att arbeta utefter denna planering. Vi gör skogsutflykter där vi har samling med tillhörande aktivitet. 

Uppgifter

 • v. 38

 • v. 39

 • v. 40

 • v. 41

 • v. 42

 • v. 44

 • v. 4

 • v. 6

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: