Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, Musik år 2

Skapad 2020-08-13 14:58 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Du ska få sjunga, spela och röra dig till musik. Du ska också få lyssna på och samtala om olika sorters musik. Du ska få skapa till musik och även pröva på att själv skapa musik på enkla sätt. Dessutom ska du få lära dig lite om olika instrument och musiktecken.

Innehåll

Vad ska jag lära mig:

 • Du ska kunna känna igen några musiksymboler och veta vad de betyder.
 • Du ska få pröva på att skapa musik på ett enkelt sätt tillsammans i en grupp.
 • Du ska kunna imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • Du ska känna igen hur något instrument låter och ser ut från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Hur ska jag lära mig:

 • Lyssna på rytmer
 • Imitera rytmer och rörelser
 • Skapa egna rytmer och enkel musik på olika sätt, t ex med Garageband (app)
 • Titta på filmer
 • Samarbeta i grupp

Hur ska jag visa vad jag lärt mig:

 • Du ska kunna para ihop musiksymboler med rätt begrepp.
 • Du ska tillsammans med kamrater skapa musik i Garageband.
 • Du ska enskilt eller i grupp imitera och improvisera rörelser, rytmer och toner.
 • Du ska kunna para ihop instrument och dess ljud.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Sof, Musik, åk 2

SPELA OCH SJUNGA I OLIKA MUSIKALISKA FORMER OCH GENRER:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Musiksymboler
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter.
Jag känner igen några musiksymboler och vet vad de heter. Jag kan också beskriva och förklara vad de betyder.

SKAPA MUSIK SAMT GESTALTA OCH KOMMUNICERA EGNA MUSIKALISKA TANKAR OCH IDÉER:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Skapa musik/Kommunicera
Skapa musik med utgångspunkt till exempel från en text eller bild.
Jag kan med stöd av vuxen eller kamrat pröva att skapa musik på ett enkelt sätt i en grupp.
Jag kan mer självständigt skapa musik på ett enkelt sätt i en grupp genom att jag kommer med egna idéer som jag prövar.
Imitera/Improvisera
Jag kan till viss del imitera enkla sekvenser av rörelser, rytmer och toner med stöd av vuxen. Jag kan också göra korta, enkla improvisationer av rörelser, rytmer och toner.
Jag kan med större säkerhet och mer självständigt imitera enkla sekvenser av rörelser, rytmer och toner. Jag kan också göra korta, enkla improvisationer av rörelser, rytmer och toner.

ANALYSERA OCH SAMTALA OM MUSIKENS UTTRYCK I OLIKA SOCIALA, KULTURELLA OCH HISTORISKA SAMMANHANG:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Instrumentkännedom
Jag kan namnet på något instrument från någon av grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt vet hur det låter.
Jag kan namnet på flera instrument från några av grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt vet hur det låter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: