Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 9C - Samhällsekonomi v35

Skapad 2020-08-13 15:02 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Det mesta i våra liv har kopplingar till samhällsekonomi eftersom det handlar om produktion och konsumtion av de varor och tjänster vi använder. Effektiviseringen i produktionen är orsaken till att vi idag har en så hög materiell levnadsstandard jämfört med tidigare. Ekonomi betyder ursprungligen ”att hushålla”, d.v.s. att välja hur vi ska använda våra begränsade resurser. Det gäller både för hushållen, företagen och offentliga sektorn. Det samhällsekonomiska kretsloppet är en modell som visar hur olika delar i samhället påverkar varandra.

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, titta på nyheter, läsa artiklar, diskutera och jobba enskilt. Det är många nya begrepp (se ordlistan). Dessa bör du lära dig en grundförklaring till så fort som möjligt. Träna gärna på quizlet. Det finns instuderingsfrågor m.m. på teams. I slutet ska du förhoppningsvis kunna göra analyser och reflektioner som har med samhällsekonomi att göra. Analyserna kan handla om orsaker till och konsekvenser av ekonomiska förändringar samt hur de hänger ihop och påverkar varandra.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper och förmågor under lektionerna och på ett avslutande prov. På lektionerna är det bra om du deltar i samtalet och ställer frågor. Genom att ställa frågor har du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter samt att visa hur du tänker. Är du tyst blir provet avgörande.

 

 

Prov:             Fredag den 28/8                Information om provet nedan.

 

Källor:

 

Texthäfte från Svenskt näringsliv, 24 sidor:

Samhällsekonomi -så skapas vår välfärd Ladda ner PDF i Apple books.,

 

SO-rummet, samhällskunskap:

Ekonomi och handel, Samhällets ekonomi

 

Youtube filmer:

Riksbanken Så skapas pengar (4,54), Vad gör Riksbanken? (5,38), Vad är inflation? (4,02)

Ung Företagsamhet Sverige Ekonomiska kretsloppet (4,12)

Klas förklarar Tillväxt (3,35), Konjunkturen (5,22), Inflation och deflation (4,16), Coronakrisen (5,42)

Studi.se Det ekonomiska kretsloppet

 

Quizlet 

quizlet.com (sök ”klasser”, Fredrik Palmgren Ekens skola) E-orden, Alla orden

 

Bra källor för uppdaterad fakta och ordförklaringar:

Svenskt näringslivs hemsida ekonomifakta.se

Riksbanken riksbank.se

 

Provet består av följande delar:

1.     Begrepp. Du ska kunna förklara begreppen i ordlistan. Helst alla, minst ”E-orden”.

2.     Sant- och falskt om begreppen. 

3.     Samhällsekonomiska kretsloppet. Du ska kunna rita upp kretsloppet och skriva lämpliga ord på de olika delarna (bubblorna och pilarna). 

4.     Söka kunskap och använda olika källor. Det kommer vara en kortare uppgift till en artikel, text eller diagram. 

5.     Långfråga. Det blir en långfråga med flera delar som handlar om det samhällsekonomiska kretsloppet, t.ex. ”Hur påverkas ekonomin av Coronakrisen?” eller ”Vad kan regeringen och Riksbanken göra för att påverka den ekonomiska utvecklingen?” Här finns det möjlighet att föra utförliga resonemang och ge flera exempel i flera led. På långfrågan kan du få med resonemang, samband, olika perspektiv och egna argument.

Lästips: Sid 8-11, 14-17, 18-21, 22-23 (i texthäftet från Svenskt näringsliv) Riktmärke: E 1-2 A4, C 2-4, A3-5. 

6.     Källkritik. Vårt häfte ”Samhällsekonomi –så skapas vår välfärd”. Hur har det/kan det ha påverkats av att Svenskt näringsliv ligger bakom häftet? Du ska kunna föra ett resonemang om detta och gärna ge exempel ur häftet. Använd gärna lämpliga källkritiska begrepp. Riktmärke: ½-1 A4.

Du får ha 10-20 stödord till provet.

 

E-begrepp

Ekonomi

Samhällsekonomiska kretsloppet: (Ekonomiskt kretslopp)                               

a.     Offentliga sektorn

b.     Hushållen                                    

c.     Företag                                            

d.     Banker                                              

e.     Utlandet

Arbetsmiljö

Amortering

Ränta

BNP, BNP per capita

Ekonomisk tillväxt

Produktion

Konsumtion

Export

Import

Konkurrens

Monopol

Skatt

Bidrag

Moms

Högkonjunktur

Lågkonjunktur

Depression

Investera

Budget

Riksbanken

Inflation

Globalisering

 

 

C/A-begrepp

 

Bruttolön

Nettolön

Disponibel inkomst

Privata sektorn

Marknad

Marknadsekonomi

Varor och tjänster

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadens parter

Arbetsrätt

Inkomstskatt

Arbetsgivaravgift

Arbetslöshetsförsäkring (A-kassan)

Välfärdsstrukturer

Socioekonomiska grupper

Ekonomisk tillväxt

Ekonomiska styrmedel

Finanspolitik

Finansministern (Magdalena Andersson)

Budgetunderskott

Statsskuld

Penningpolitik

Styrränta (reporäntan)

Riksbankschefen (Stefan Ingves)

Centralbank

Deflation

Rationalisera

Finansiera

Entreprenörskap

HDI

 

LGR 11, Samhällskunskap. Utdrag ur det centrala innehållet som berör ekonomi:

 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

 

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

 

• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,  pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

 

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

 

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

 

 

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

E
C
A
Faktakunskaper
Du har…
…grundläggande kunskaper.
…goda kunskaper.
…mycket goda kunskaper.
Begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller…
…på ett i huvudsak fungerande sätt. De allra flesta av E-begreppen.
…relativt väl fungerande sätt. E-begreppen och hälften av C/A-begreppen.
…väl fungerande sätt. Nästan alla begreppen.
Resonemang
Du kan föra…
…enkla resonemang om det samhällsekonomiska kretsloppet.
…relativt väl utvecklade resonemang om det samhällsekonomiska kretsloppet.
…välutvecklade och nyanserade resonemang om det samhällsekonomiska kretsloppet.
Samband
Du kan beskriva…
…enkla samband.
…förhållandevis komplexa samband.
…komplexa samband.
Olika perspektiv
Du kan…
… i viss mån växla mellan olika perspektiv.
…i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
…i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Argumentation
Dina argument är…
…till viss del underbyggda.
…relativt väl underbyggda.
…väl underbyggda.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor…
...på ett i huvudsak fungerande sätt.
…på ett relativt väl fungerande sätt.
…på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra …
…enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
…utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
…välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: