Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2020-08-13 15:06 i Eldsbergaskolan Halmstad
Vi arbetar med allemansrätten.
Grundskola 4 Biologi
Vilka skyldigheter och rättigheter har vi i naturen?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Du ska känna till varför vi har en Allemansrätt och hur den uppkom.
Du ska kunna Allemansrättens grunder.
Du ska känna till de flesta punkterna i Allemansrätten.
Du ska förstå och tillämpa rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
Du ska illustrera en bild som visar vad Allemansrätten är.

Kommer att bedöma

På vilket sätt du använder dina kunskaper om Allemansrätten genom att diskutera,  ta ställning i frågor som rör naturen samt hur du uppträder i naturen.

Undervisning

Vi kommer att se en film om allemansrätten.

Vi kommer att läsa och prata om allemansrätten och varför den finns.

Du kommer att få ta ställning och diskutera påståenden om vad du får göra och inte får göra i naturen.

Du kommer att få göra en tipsrunda om Allemansrätten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Allemansrätten

Mål för arbetet:
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Bi  4-6
Du kan förstå och tillämpa rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi
Du kan Allemansrättens grunder, genom att berätta varför vi har denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: