Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5 HT20/VT21

Skapad 2020-08-13 15:12 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Engelska
Läsårets arbete utgår från läromedlet Champ 5. Eleven har tillgång till textbook samt workbook och kompletteras med andra övningar samt digitala plattformar. För att bygga upp och befästa ordförrådet kommer eleverna ha glosor till varje kapitel.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå innehållet
 • tolka innehållet
 • anpassa språket
 • reflektera över samhällsfrågor
 • kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier
 • formulera sig i tal och skrift.

 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala.

 

Så här kommer vi att arbeta

Stor vikt läggs på att eleverna ska vara aktiva och tala mycket. Eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. De får skriva kortare texter, lyssna på hörövningar, filmer, radioprogram och sina kompisar. Vi läser texter och svara på frågor samt pratar om vardagliga företeelser. De redovisar muntligt samt deltar i diskussioner.

Vi använder oss av läromedlet Champ 5.

Vi övar läsförståelse och läser olika texter på engelska.

Vi övar hörförståelse på olika sätt.

Vi tittar på olika program som t.ex. The grammar company.

Vi har läxor efter varje kapitel.

Vi har ett antal prov varje termin.

 

 Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid. 

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger

 • uttrycka dig så andra förstår

 • samtala

 • läsa och förstå

 • skriva så att andra förstår

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: