Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8C Vecka 34-42 Geografi

Skapad 2020-08-13 15:27 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Valfri beskrivning för andra lärare
Grundskola 8 Geografi
Vi ska försöka ta reda på vad som är hållbar utveckling, identifiera problem och hitta lösningar på dessa problem.

Innehåll

Inom hållbar utveckling kommer du att jobba med olika hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv, enligt venndiagrammet nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare ska du visa att du förstår begreppen vi arbetar med genom att lägga in dem i din karta i Mindomo och resonera kring begreppen. Genom att använda begreppen korrekt och utveckla ditt resonemang i förhållande till frågorna nedan så kommer du få chans att visa din progression i ämnet.

 • Diskutera fördelar och nackdelar med ändliga och förnybara energislag
 • Ta fram minst ett exempel på någon som idag inte är hållbart och diskutera hur det skulle kunna bli mer hållbart - utgå från de tre perspektiven.
 • Diskutera vilka drivkrafter det är som påverkar de tre perspektiven och vad som skulle behöva förändras för att en balans mellan den skulle kunna uppnås.
 • Beskriv en varas väg genom de fyra näringslivssektorerna.

Till din hjälp har du, förutom lektioner, föreläsningar och filmer begreppen i boken, som är definierade i Quizlet för Hållbar utveckling och en annan Quizlet för Produktion - Handel och transporter.

Det finns också filmer med inspelade föreläsningar som tar upp samma sak, vilka kan vara bra att se under tiden du arbetar:

 

Uppgifter

 • test aug 2021

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: