Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema ht20 - Månen

Skapad 2020-08-13 15:31 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Tema:
Kompistema

Bakgrund:
Vår barngrupp är ny för hösten. För att lära känna varandra och främja ett gott gruppklimat har vi valt att fokusera på normer och värden och ett kompistema. Kompistemat kommer att vara fokusområde aug-sep.

Förväntat resultat:
Vi vill att barnen ska utveckla strategier som de kan använda sig av i det sociala samspelet. Vi strävar efter att barnen ska ha utvecklat en förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra samt hur man är en bra kompis.

Utbildning/undervisning:
Vi kommer använda oss av materialet Tio små kompisböcker. Diskussioner kommer att föras kring valda områden och Kanin och Igelkott kommer ge oss lekfulla uppdrag. Vi kommer använda oss av de lekar, sånger m.m. som tillhör varje enskild bok/område. Pedagogerna kommer observera barngruppen för att få syn på vad vi bör fokusera på.

 

Uppgifter

 • v. 34-35 Lyssna och kom överens

 • v. 36-37 Vänta på din tur

 • v. 38-40 Säg stopp

 • v. 3-4 Vänta på din tur

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: