Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens testamente - Europa ht 20

Skapad 2020-08-13 20:10 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi
Holger Nilsson hittar hemliga meddelanden på ett utdött språk i en gammal bok. I ett försök att tyda de mystiska meddelandena och beger han sig till vitgeografiska biblioteket i Istanbul. Samtidigt vaknar en okänd kvinna på ett sjukhus. Hon har tappat minnet efter en olycka och enda ledtråden till vem hon är leder till… Holger.

Innehåll

 

FOKUS UNDER ARBETSOMRÅDET

Under det här arbetsområdet tränar vi särskilt på förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.  

Du kommer att träna på namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Du kommer att träna på kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Du kommer att arbeta med olika typer av kartor bland annat topografiska och olika tematiska kartor.

Du kommer att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i i olika miljöer.

MATERIAL

Vi ser Geografens testamente och arbetar med de tillhörande arbetsbladen som finns till varje avsnitt. Vi använder oss av våra atlasböcker, ett par olika läroböcker och ipad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografens testamente - Europa

F (insats krävs)
E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Namngeografi
Har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Med viss säkerhet
Med relativt god säkerhet
Med god säkerhet
Se samband
Kan resonera om samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Enkla samband
Förhållandevis komplexa samband
Komplexa samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: