👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Trollet ht 21

Skapad 2020-08-14 07:28 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga.

Barnen ska bli accepterade för den de är.

Vi vill att barnen ska kunna uttrycka sina önskemål och tankar.

Vi vill att barnen ska våga visa sina känslor.

Aktivitet:

Vi pedagoger är lyhörda och finns nära barnen.

Vi har tydliga rutiner.

Vi försöker möta upp barn och förälder i hallen när de kommer och går.

Vi jobbar mycket med känslor, viktigt att sätta ord på känslorna.

När? Var? Hur? Varför?

Vi är nära barnen och är lyhörda för deras behov.

Vi har tydliga rutiner för barn och pedagoger.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att skapa trygghet.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18