Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-08-14 08:35 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Tänk dig att du upplevt något riktigt rolig eller spännande men kompisen som du vill dela din upplevelse med är hemma. Du skriver ett långt sms och berättar vad du nyss upplevt, du skriver en återberättande text.

Innehåll

Inledning:

I detta arbetsområde kommer vi att titta närmare på textgenren återberättande text. 

 

Innehåll:

Under arbetet med återberättande texter kommer du att få lära dig strukturen och de språkliga dragen för texttypen.
Detta kommer du att visa genom att du skriver en egen text om din första skoldag i årskurs 6.
Du kommer att få öva läsförståelse genom läsa och arbeta med olika typer av återberättande texter i Zickzack. 
Vi kommer även att ha ett läsförståelsetest i slutet av arbetsområdet.

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 •  ha gemensamma genomgångar på tavlan
 •  arbeta i par och enskilt
 •  läsa och arbeta med texter i Zickzack
 •  skriva egna texter 
 •  öva på att ge och ta emot respons och utifrån responsen göra förbättringar i den egna texten
 •  läsförståelsetest

 

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde kommer din text och ditt läsförståelsetest att bedömas enligt bedömningsmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Svenska

F
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan läsa text och förstå innehållet på raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du kan läsa text och förstå innehåller på och mellan raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan läsa och förstå texter på, mellan och bortom raderna.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Du kan med några få meningar berätta om vad du har läst och kortfattat berätta om viktiga delar.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Du kan berätta om vad du har läst och med hjälp av viktiga delar i texten gör du detta tydligt och med röd tråd.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Du kan utförligt berätta om vad du har läst med tydliga kopplingar till texternas innehåll och detta med en röd tråd.
Budskap och upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egen erfarenhet förstå olika texters budskap och med hjälp av dem förklara vad du har läst.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egna erfarenheter berätta på ett utvecklande sätt om vad du har läst.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egna erfarenheter koppla det du har läst till egna upplevelser och på så vis förklara utvecklande vad du har läst.
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Du skriver texter med ett förstående innehåll och struktur. Du använder ett litet varierande språk.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Du kan skriva olika texter med innehåll och struktur som hör till genren. Ditt språk är varierande.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du kan skriva olika texter med tydliga strukturer och innehåll. Du skriver dina texter med ett mycket varierande och målande språk.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. När du skriver stavar du nästan rätt till alla ord. Du kan oftast sätta ut punkt, frågetecken eller utropstecken och du skriver stor bokstav efter regel.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Du kan stava, sätta ut utropstecken, frågetecken eller punkt på ett säkert sätt och du använder stor bokstav i början av alla dina meningar.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du kan stava till nästan alla ord du använder, sätta ut punkt, frågetecken, och utropstecken på korrekt sätt. Du använder också stor bokstav i början av alla dina meningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge dina kompisar respons på deras texter med hjälp av mall. Du kan bearbeta din text med hjälp av respons.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan med hjälp av mall och en förklarande mening ge kompisar respons på text. Du kan bearbeta och till viss del utveckla din text med hjälp av respons.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Du kan skriva respons till en kompis på ett detaljerat sätt. Du kan utveckla och bearbeta dina egna texter med hjälp av respons på ett utvecklande sätt.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Läsa med flyt
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan läsa text och förstå innehållet på raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du kan läsa text och förstå innehåller på och mellan raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan läsa och förstå texter på, mellan och bortom raderna.
Läsförståelse
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Du kan med några få meningar berätta om vad du har läst och kortfattat berätta om viktiga delar.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Du kan berätta om vad du har läst och med hjälp av viktiga delar i texten gör du detta tydligt och med röd tråd.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Du kan utförligt berätta om vad du har läst med tydliga kopplingar till texternas innehåll och detta med en röd tråd.
Budskap och upplevelse
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egen erfarenhet förstå olika texters budskap och med hjälp av dem förklara vad du har läst.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egna erfarenheter berätta på ett utvecklande sätt om vad du har läst.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan med hjälp av egna erfarenheter koppla det du har läst till egna upplevelser och på så vis förklara utvecklande vad du har läst.
Skriva texter
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Du skriver texter med ett förstående innehåll och struktur. Du använder ett litet varierande språk.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Du kan skriva olika texter med innehåll och struktur som hör till genren. Ditt språk är varierande.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du kan skriva olika texter med tydliga strukturer och innehåll. Du skriver dina texter med ett mycket varierande och målande språk.
Skrivregler
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt. När du skriver stavar du nästan rätt till alla ord. Du kan oftast sätta ut punkt, frågetecken eller utropstecken och du skriver stor bokstav efter regel.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan stava, sätta ut utropstecken, frågetecken eller punkt på ett säkert sätt och du använder stor bokstav i början av alla dina meningar.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt. Du kan stava till nästan alla ord du använder, sätta ut punkt, frågetecken, och utropstecken på korrekt sätt. Du använder också stor bokstav i början av alla dina meningar.
Ge omdöme om & bearbeta text
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge dina kompisar respons på deras texter med hjälp av mall. Du kan bearbeta din text med hjälp av respons.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan med hjälp av mall och en förklarande mening ge kompisar respons på text. Du kan bearbeta och till viss del utveckla din text med hjälp av respons.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Du kan skriva respons till en kompis på ett detaljerat sätt. Du kan utveckla och bearbeta dina egna texter med hjälp av respons på ett utvecklande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: