Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollen ht 20 Jämställdhetsplanering, fokusområde Trygghet

Skapad 2020-08-14 08:36 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt på avdelningen Jollen.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att alla barn, personal och vårdnadshavare känner sig trygga och tycker det är roligt att komma till förskolan.

 

Aktivitet:

 • Vi uppmärksammar och ser varje barn och vårdnadshavare när de kommer på morgonen. Kollar av hur de mår och om det hänt något särskilt som kan påverka sinnesstämningen.
 • Tydlig information till vårdnadshavare kring inskolning, rutiner mm. via samtal, unikum
 • Tydlig struktur och rutiner på avdelningen för att alla ska veta vad som kommer hända under dagen.
 • Vi pratar med barnen vid frukostbordet om vad som kommer hända under dagen och lyssnar på ev önskemål från barnen.
 • Vi skapar en miljö på avdelningen som inger trygghet och speglar barnens intressen.
 • Vi pedagoger är närvarande med barnen och lyhörda för deras behov och intressen genom att finnas där barnen är både ute och inne.
 • Vi använder oss av barnintervjuer med frågor som rör barnets trygghet i förskolan.
 • Sociala diagram används i arbetslaget vid avdelningsplaneringar.
 • Vi pedagoger har en tydlig positiv attityd, pratar positivt om hur man kan göra olika.

 

När?

Fortgår under hela terminen

Var?

På avdelningen och övriga miljöer vi vistas i.

Hur?

I ständiga samtal med barn, vårdnadshavare samt i arbetslaget.

Varför?

Vi vill att alla, barn, vårdnadshavare och personal ska ha en trygg och trevlig samvaro under den tid vi vistas tillsammans.

Barn trivs och utvecklas när de känner sig trygga.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor

(T.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?)

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: