Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inschooling / Inskolning

Skapad 2020-08-14 09:04 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Inschooling is a process in the beginning of the term where we as teachers try to acquaint children with their new environment to make them feel safe and comfortable. Inskolning är en process som vi genomgår i början av terminen. Detta innebär att vi lärare arbetar för att få barnen att känna sig bekväma och trygga i sin nya miljö, vilket vi gör genom olika aktiviteter.

Innehåll

Inschooling can include:

 • Play in different constellations and do different activities, where they get the opportunity to develop their social skills.
 • Decide the common rules together with the children.
 • Go through the daily routines as to make them feel comfortable in their new environment.

Exempel på inskolningsaktiviteter:

 • Leka i den nya miljön. Genom att låta barnen leka i olika konstellationer får de möjlighet att utveckla sina sociala kunskaper.
 • Bestämma de gemensamma reglerna tillsammans med barnen
 • Gå igenom de dagliga rutinerna såsom samling, för att få barnen att känna sig trygga i sin nya miljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: