Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utan grönt inget liv

Skapad 2020-08-14 09:02 i Vasaskolan Hedemora
Det här arbetsområdet berör växternas fotosyntes, cellandning, Samspelet mellan växter och andra organismer.
Grundskola 7 – 9 Biologi
De gröna organismerna som växer är en förutsättning för livet på jorden. Utan dem skulle varken människor eller djur kunna leva på jorden.

Innehåll

Utan grönt inget liv

Detta ska du lära dig:

 • Ha kunskaper om alger, sporväxter samt fröväxter.
 • Ha kännedom om fotosyntesen och vad den innebär.
 • Veta att förbränning frigör energi.
 • Veta hur blommor är uppbyggda.
 • Förstå hur pollineringen går till.
 • Kunna beskriva hur befruktningen ger frö och frukt.
 • Ha kunskaper om hur frön sprids och vad könlös förökning innebär.
 • Förstå hur frön gror och bildar en växt.
 • Känna till några av våra vanligaste växter till namn och utseende.

 

Arbetssätt

 • Laborationer
 • Enskilt arbete
 • Genomgångar och klassrumsdiskussioner
 • Prov

Bedömning

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet.
 • Din förmåga att använda och kritiskt granska olika informationskällor.
 • Din förmåga att planera, utföra, dokumentera och utvärdera laborationer.
 • Dina kunskaper om ämnesområdets begrepp, modeller och teorier.

Uppgifter

 • Växternas liv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Eleven drar **enkla** slutsatser med **viss** koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då **välutvecklade** slutsatser med **god koppling** till biologiska modeller och teorier.
Eleven gör **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven visar sina kunskaper genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss användning** av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att **förklara och visa på** samband inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att **förklara** och **visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: