Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Normer och värden - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-14 09:27 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Norra Hultet, Körsbärsdalen
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 

Vi strävar efter att ge barnen förutsättningar till att lära sig hur de ska visa hänsyn och respekt till både människor, djur och materiella ting. 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Första delen av terminen kommer fokuset ligga på att lära känna varandra och hur vi ska vara mot varandra.

-Bygga goda relationer(Barn-barn, barn-pedagog, pedagog- vårdnadshavare)

-Dela in barnen i mindre grupper så alla får sin röst hörd.

 

 

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

7/1: -Vi har delat in och styrt upp barnen i små konstellationer, vilket vi upplever blir mer harmoniskt och effektivt i verksamheten.

-I relationsbyggandet ser vi att barnen har skapat nya positiva relationer. Vi jobbar vidare med att få en positivare attityd mellan varandra. 

 

-

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vi har tydliga ramar där det behövs i verksamheten. Vi pedagoger finns som stöttning där det behövs. 

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Vi har olika strategier och barnen vet vad som förväntas av dem i vår verksamhet. 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Barnen vet vad som förväntas av dem.

Hur märks det i barngruppen?

Förhållningssättet mot varandra har blivit bättre och barnen kan reflektera mer över deras egna handlande. 

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Vi fortsätter prata mycket om förhållningssättet mot varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: