Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Förskola och hem - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-14 09:33 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Norra Hultet, Körsbärsdalen
Förskola
2.4 Förskola och hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 Arbeta för att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavare och barn, där barnets trivsel, utveckling och lärande står i centrum. 

 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Vi separerar den kontinuerliga pedagogiska dokumentationen och allmän information så det blir tydligt för vårdnadshavare vad som sker i verksamheten. 

 

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi arbetat utifrån våra målområden under HT-20?

-Vi har haft öppen, tydlig dialog med vårdnadshavare.

Vilka förutsättningar och möjligheter har vi gett vårdnadshavarna till delaktighet och inflytande?

-Vi har varit bemötande när vårdnadshavare sökt kontakt och velat ha möten som har varit många denna hösten.

 

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev?

Vi har tänkt på att dela in barnen i mindre sammanhang och olika konstellationer för att skapa bra förutsättningar, där varje individ får möjlighet att bli sedd och komma till tals.

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

Vi upplever att  vårt arbete i smågrupper gynnar klimatet i barngruppen. Vi pedagoger är närvarande och delar upp oss i de olika rummen.

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet vi erbjuder?

Genom dokumentation som vårdnadshavarna får ta del av. Vi får positiv feedback och frågor och funderingar kring verksamheten.

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Vi är på rätt väg och är medvetna om vikten av tydliga ramar och struktur som denna barngrupp är i behov av. Vilket vi reflekterar över och förändrar allt efter barngruppens behov. Vi har en bra dialog med vår specialpedagog om vi känner att vi behöver guidning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: