Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omtanken/Tryggheten Teamplan - Normer och värden - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-14 09:43 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar empati, respekt, öppenhet och ansvar

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Uppmuntra barnen till att: 

- berömma, hjälpa och respektera varandra

- att vänta på sin tur

- att ta ansvar för gemensam lärmiljö

 

 

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Vi tycker att vi har gett barnen rätt förutsättningar till utveckling när vi delar in barnen i grupper och ordinarie personal är på plats. Vi pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt så barnen vet vad som gäller. 

 

ANALYS - Var är vi?

Att vi delat upp barnen i mindre sammanhang har lett till att barnen blivit bra på att hjälpa varandra, vänta på sin tur, samt ta ansvar för vår gemensamma lärmiljö. Vårt speciella grupporienterade arbetssätt som vi har arbetat fram har gett resultat. Barnen är trygga med samtliga pedagoger och barn. Vi vill fortsätta med detta och utveckla det ännu mer.

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det i barngruppen?

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: