👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Foto 6 BILD

Skapad 2020-08-14 09:34 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Tillsammans i mindre grupper ska du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta i fotolabb och digitalt. Du kommer analysera både egna foton och gå på Fotografiska
Grundskola 6 – 7 Bild
Tillsammans i en grupp om tre skall du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att planera, arrangera och även skapa digitalt. Du kommer analysera både egna foton och legendariska mästerverk.

Innehåll

Foto

Tillsammans i en  grupp om tre skall du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att planera, arrangera och även skapa digitalt. Du kommer analysera både egna foton och legendariska mästerverk.

 

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

•kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

•skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

•undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

•analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

* Moment:

Kreativ perspektivförskjutning

Manipulera en bild

Hitta ljus och skuggor i porträtt

Staged photography (återskapa en scen ur en film eller ett verk)

Landskap

 

 

Det ska vi göra genom att:

·         Bildframställning

·          Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

·          Presentationer av eget bildskapande.

·          Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

·         Redskap för bildframställning

·          Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

·          Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

·         Bildanalys

·          Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

·          Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

·          Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

·          Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Hur:

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

·         Analysera samtida och historiska bilder

·         Fotografera

·         Kamratbedömning

·       

·         Gå på Fotografiska och på andra fotoutställningar

 

 

 

När:

HT 2o2o

 

 

Material:

Uppgift Bildanalys

Manipulering i photoshop

 

 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom:

Skriva en fotoanalys, lämna in ett grupparbete och göra en kamratbedömning