Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans tillsammansaktivitet (Bamselopp)

Skapad 2020-08-14 09:35 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
På Ekens förskola ansvarar varje avdelningar för en "tillsammansaktivitet" under läsåret för att stärka vi-känslan.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

 

För att skapa en djupare vi-känsla på vår förskola har vi beslutat att skapa "tillsammansaktiviteter". Varje avdelning ansvarar för en aktivitet var och vi på Blåsippan har valt att anordna ett Bamselopp under våren. Vi anordnade Bamseloppet under våren 2020 och det blev uppskattat av både barn och personal så vi vill gärna göra det igen.

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att uppleva rörelseglädje tillsammans.

 

Aktivitet och Metod: 

Vi har ett färdigt material som vi beställt från bamse.se som vi använder när vi anordnar loppet.

Vi väljer en dag under våren och bjuder in de andra avdelningarna.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar loppet genom bild och samtal så barnen får återberätta och dela med sig av sina upplevelser

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna nedan använder personalen i reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen. 

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

            

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: