Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 9 Ht 2020

Skapad 2020-08-14 09:39 i Gemensamt i Tanum Tanum
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall utveckla förmågan att orientera dig i okända miljöer i exempelvis skogs- och stadsmiljöer.

Du skall utveckla din förmåga att använda kartan som verktyg för att orientera.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du skall visa att du har kunskaper om:
Kartors uppbyggnad och funktion.
Passa kartan.
Kompassen och dess olika delar.
Ta ut en kompassriktning. 
Att hitta kontroller inom en rimlig tid. 

Detta visar du genom att:
Du genomför olika typer av orienteringsbanor.
Du använder orienteringsbegrepp och symboler.

Du kan motivera dina vägval och visar på för- och nackdelar med valen. 
Du använder dig utav kompassriktningar för att hitta från punkt A till punkt B. 
Du genomför ett praktiskt samt ett teoretiskt prov i orientering. 
Du deltar i övningsuppgifter och samtal kring orientering.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

I arbetsområdet kommer du orientera i okänd skogsterräng och okänd stadsterräng med hjälpmedel som karta och kompass.

Under idrottslektionerna deltar du vid instruktioner, genomgångar kring kartans uppbyggnad, innehåll och tolkning.

Du får lära dig att passa kartan efter verkligheten.

Du får möjlighet att träna på att hitta kontroller i skogsterräng och stadsterräng i skolans närmiljö.

Du får träna på att hitta den effektivaste och snabbaste vägen mellan kontrollerna.


Vi arbetar med detta under ca 5 veckor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering åk 8 & 9 Ht 2020

Rubrik 1

E
C
A
Tid och vägval
Du kan med viss säkerhet orientera dig genom att hitta de flesta kontroller inom en rimlig tid.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig genom att hitta de flesta kontroller inom en rimlig tid.
Du kan med god säkerhet orientera dig genom att hitta de flesta kontroller på ett effektivt sätt och därmed en kort tidsperiod.
Tid och vägval
Du kan till viss del se och motivera olika vägval.
Du kan relativt väl se och motivera olika vägval.
Du kan på ett väl fungerande sätt se och motivera olika vägval.
Passa kartan
Du kan passa kartan med hjälp av verkligheten.
Du kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Du kan passa kartan och ta ut en kompassriktning.
Kompassen
Du kan till viss del förklara kompassens olika delar och dess användningsområde.
Du kan relativt väl förklara kompassens olika delar och dess användningsområde.
Du kan väl förklara kompassens olika delar och dess användningsområde.
Färger och symboler
Du kan till viss del förklara kartans olika färger, tecken och symboler.
Du kan relativt väl förklara kartans olika färger, tecken och symboler.
Du kan väl förklara kartans olika färger, tecken och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: