Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 9- Nätspel och Konditionsträning (träningslära) v.37-43

Skapad 2020-08-14 09:33 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Block 1 - Lek, racket- och nätspel
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 37-43 (block 1) att ägna oss åt nätspel och konditionsträning (träningslära). Detta kommer att genomföras individuellt, i par och i grupp. Examinationerna inom detta block är teknikbaserat inom dom båda nätspelen. Inom konditionsmomentet kommer examinationen bestå av en individuell inlämningsuppgift och en reflektionsuppgift.

Innehåll

Rörelse - Nätspel och Konditionsträning (Träningslära)

 

Vi kommer under veckorna 37-43 ägna oss åt nätspel och konditionsträning. 

Ni ska få träna på komplexa rörelser inom nätspel där vi bland annat kommer att fokusera på teknik inom dom olika grundslagen och spelförståelse. I kombination med nätspelet kommer vi även att börja med träningslära där vi kommer att börja med kondition. Ni kommer att få prova på olika konditionsformer och få en förståelse kring olika begrepp och termer inom området. Ni kommer att få arbeta individuellt, i par och i grupp.  

Varje lektion kommer att startas upp med en samling där vi går igenom de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att skapa syfte och ett mål med lektionen. Sedan kommer vi att öva på de tekniker som finns inom nätspel för att sedan avsluta med någon form av matchspel. Inom konditionslektionerna kommer ni få prova på olika typer av träningsformer och hur pulsen påverkas av olika aktiviteter.

I skolan ska vi träna på aktiviteten så att alla kan vara med och delta. Nedan följer områden som vi kommer att beröra under denna period. 

·         Grundslagen inom nätspel

·         Följa regler 

·         Förstå regler

·         Spelförståelse

·         Positioner

·         Samarbete

·         Teknik

·         Sammansatta rörelser

·         Diskuterar, resonerar och utvärdera aktiviteten /Lyssnar, växlar roller)

h .      Förebygga skador 

·         Begrepp 

 

Arbetsmetoder

Under lektionstillfällena kommer eleverna praktiskt träna på volleyboll, badminton och olika träningsformer inom konditionsträning. Eleverna kommer få göra en egen träningsplanering där de ska förbättra sin kondition inom ett visst område, exempelvis förbättra sin kondition inom en viss lagidrott eller ett maraton. Om man missar en lektion eller behöver mer tid för att arbeta med sin examinationsuppgift så är det studiestödstiden som gäller: tisdagar kl: 14:50-15:30.  

 

Redovisningsform
Idrottslektionerna kommer vara underlag för bedömning inom nätspelet.

Inom området kondition kommer ni bli bedömda under lektionerna samt att ni kommer få göra en reflektionsuppgift och en individuell träningsplanering. Inlämning senast fredagen 6 november.

 

Tidsram
Vi arbetar med detta block v.37–43.

 

Syfte

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa rörelse och livstil

- Förbygga skador vid fysisk aktivitet.

Kunskapskrav: 

 - Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. 

 - Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera fysiska aktiviteter. 

 

Uppgifter

 • Litteratur

 • Examinationsuppgift

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 9- Träningslära (Konditionsträning) v.37-43

F
E
C
A
Rörelse - Konditionsträning
Din rörelseförmåga och aktivitet inom olika konditionsformer.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du deltar i undervisningen och visar upp en löpteknik lektionerna igenom.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du visar till stor del på god löpekonomi och löpteknik lektionerna igenom samt en bra teknik inom andra konditionsformer.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du visar på god löpekonomi och löpteknik lektionerna igenom. Du har även en bra teknik och genomför andra typer av konditionsformer på ett korrekt sätt.
Examinationsuppgift 1
Individuell reflektionsuppgift
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har inte lämnat in sitt arbete
Eleven kan även utvärdera konditionstestet genom egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur testet tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex: Skriver lite med lite information som innehåller få begrepp
Eleven kan även utvärdera konditionstestet genom egna upplevelser och föra utvecklade och och relativt väl underbyggda resonemang om hur testet tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex: Skriver mycket med några relavanta kopplingar till testet samt använder sig av några begrepp
Eleven kan även utvärdera konditionstestet genom egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur testet tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex. Skriver mycket med relavant information som innehåller många begrepp
Examinationsuppgift 2
Individuell inlämningsuppgift.
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har inte lämnat in sitt arbete för bedömning.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera kring konditionsträning. Ex: Du visar förståelse om något begrepp inom konditionsträning och kan föra underbyggda resonemang om detta. Din planering ska vara relevant inom området
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt planera kring konditionsträning. Ex: Du har någorlunda förståelse om olika begrepp inom konditionsträning och kan föra underbyggda resonemang om detta. Din planering ska vara relevant inom området
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera kring konditionsträning. Ex: Du har förståelse för olika begrepp inom konditionsträning och kan föra väl utvecklade underbyggda resonemang om detta. Din planering ska vara relevant inom området
Förebygga skador
Din förmåga att förutse eventuella skador som kan uppkomma vid en viss aktivitet inom konditionsträning och hur du kan förebygga.
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har inte hänsyn till förebyggande av skador i sin planering.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Idh
Idrott och hälsa åk 9- Nätspel v.37-43

F
E
C
A
Rörelse - Nätspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i volleyboll och badminton.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du behärskar några grundslag i volleyboll och badminton med hyfsad teknik spelet igenom. Du positionerar dig till stor del av spelets gång på samma yta.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du använder alla slagen inom volleyboll och badminton med hyfsad teknik spelet igenom. Du rör dig på ett någorlunda bra sätt utifrån spelets gång och positionerar dig oftast på lämpliga ytor.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du behärskar alla slagen inom volleyboll och badminton med god teknik spelet igenom. Du rör dig på ett bra sätt utifrån spelets gång och positionerar dig på lämpliga ytor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: