Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO ÅK5

Skapad 2020-08-14 10:16 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 5 NO (år 1-3)
I Åk 5 ligger fokus på människan. Du kommer lära dig om kroppen och sinnena, men även om hur människan påverkar sin omgivning, naturen och klimatet. Du kommer studera om delar av Europas natur och jämföra med Sveriges.

Innehåll

 

Konkreta mål

Du ska:

 • ta vara på lektionstiden i skolan
 • be om hjälp då du inte förstår
 • se till att göra uppgifter både i skolan och hemma och lämna till läraren
 • satsa  när ni jobbar i grupper och behåller fokus på skolarbete
 • följa din planering i ämnet

 

Syfte

BIOLOGI:

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sam- bandmänniskokroppen, naturen och samhället.

KEMI:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

FYSIK:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systema ska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för a beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisningen

Boken - vi kommer läsa både individuellt och enskilt texter i boken Koll på NO
Filmer - Vi kommer att se på filmer från sli.se
Power Point - vi kommer att studera bilder och texter i Ppt.
Experiment - vi kommer att utföra experiment och göra vetenskapliga observationer
Dokumentation - vi kommer att lära oss att göra vetenskapliga dokumentationer.
Grupper och klassredovisningar - vi kommer att arbeta i grupper och utföra klasspresentationer
Läxor - Ni kommer göra uppgifter hemma
Diagnoser - Vi kommer att testa våra kunskaper och göra diagnoser både muntligt samt skriftligt
 
 
 
 
 
 

VI KOMMER ATT LÄRA OSS

 

BIOLOGI

Kropp och hälsa

 • Människans organsystem, organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Syfte:

FYSIK

Fysiken och världsbilden

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. ` Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.

 

KEMI

Kemin i naturen

Kemi i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Kemin och världsbilden

 

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins för- ändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Genom att vara aktiv vid redovisningar.
Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara olika fenomen och begrepp i NO
Genom att visa hur du samarbetar med dina kompisar i olika grupparbeten och är aktiv i att ta fram en lämplig fakta.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
  Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
  jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter,
  såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i
  digitala medier.
  Bi  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid
  cykling.                                                                                                                              Fy  4-6
   
  Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders
  naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader,
  år och årstider kan förklaras.                                                                                                Fy  4-6
 •  
  Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan
  digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala
  medier.
  Fy  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är
  märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor
  och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern
  vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan
  digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala
  medier.
  Ke  4-6

 

 

 •  

Matriser

NO
NO ÅK5

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara
Väl godtagbara kunskaper
Mycket väl godtagbara kunskaper
Naturvetenskapliga diskussioner
Du har svårt att säga vad du tycker om energi, teknik, miljö hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information i olika källor
Du behöver hjälp att söka information av olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan inte använda naturvetenskaplig information i diskussioner, texter och i andra sätt att redovisa.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Planera undersökningar
Du behöver hjälp att göra enkla fältstudier och undersökningar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till med att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du behöver hjälp att använda utrustning på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat
Du kan inte jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar,
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Dokumentera undersökningar
Du behöver hjälp att dokumentera hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kunskaper i biologi, fysik och kemi
Du har inte baskunskaperna i biologi, fysik, kemi.
Du har baskunskaper i biologi, fysik och kemi.
Du har goda kunskaper i biologi, fysik och kemi.
Du har mycket goda kunskaper i biologi, fysik och kemi.
Naturvetenskapliga samband
Du kan inte ge exempel eller beskriva hur saker hänger ihop i naturvetenskapen.
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i naturvetenskapen.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i naturvetenskapen på ett utvecklat sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i naturvetenskapen på ett välutvecklat sätt.
Naturvetenskapliga begrepp
Du kan inte använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder naturvetenskapliga begrepp på ett bra sätt.
Du använder naturvetenskapliga begrepp på ett mycket bra sätt.
Kropp och hälsa
Du kan inte diskutera om hälsa, sjukdom och pubertet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Ekologi
Du kan inte ge exempel eller beskriva hur människor behöver och påverkar naturen. Du kan inte beskriva hur de hänger ihop.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Du kan inte berätta om livets utveckling.
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Elektricitet, magnetism, rörelser, ljud och ljus.
Du kan inte diskutera om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Energi
Du kan inte beskriva energikällor, energianvändning och isolering.
Du kan ge exempel på och beskriva energikällor, energianvändning och isolering. Du beskriver på något sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på flera sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: