Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 - Good Stuff Gold A

Skapad 2020-08-14 10:15 i Eriksdalsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för åk 6.
Grundskola 6 Engelska
Undervisningen genomförs med Good Stuff Gold A som grundmaterial. Du kommer att få lära dig ord, fraser och grammatik kopplade till olika områden. Du kommer kunna öva de engelska glosorna i Good stuff Gold webappen.

Innehåll

Good Stuff GOLD A.

I Good Stuff A GOLD får vi lära oss och prata om djur, sporter, mat av olika slag, pirater, kläder och berättelser. Vi lär oss även om länder där engelska är ett av huvudspråken.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå olika texttyper anpassade för din ålder.
...kunna lyssna och förstå ett innehåll även om man inte förstår alla orden.
...kunna skriva  texter med en röd tråd.
...kunna tala, återberätta och beskriva bl.a. händelser och personer i nutid och dåtid.

Undervisningens innehåll

Läsa texter, från t.ex Good Stuff A GOLD, läsa andra läsförståelseuppgifter på engelska.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Förstå instruktioner på engelska talad i klassrummet.
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, enskilt)
Skriva texter av olika slag.
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).
Lära oss om olika engelsktalande länder.

Genom att:

Arbeta enskilt, i par, smågrupper samt helklass övningar.

Detta kommer bedömas

Bedömning kommer att ske kontinuerligt genom:

 • Talövningar (i grupp och enskilt). 
 • Skrivträning och inlämningsuppgifter.
 • Lästest med frågor. 
 • Hörträning och tester med frågor till engelskt tal.
 • Tester/diagnoser som Good Stuff har och från Skolverket. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4-6

F
E
C
A
Muntlig framställning.
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal.
Du behöver träna på att uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriftlig framställning.
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift.
Du behöver träna på att skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar. Du behöver träna på att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Hörförståelse.
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talad engelska.
Du behöver träna på att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du behöver träna på din förståelse för att i enkel form kunna redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du behöver träna på att använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Läsförståelse.
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skriven engelska.
Du behöver träna på att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du behöver träna på att visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du behöver träna på att använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: