Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2020-08-14 10:14 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med evolution.

Innehåll

Innehåll:

 • Organismer, celler, Carl von Linné och arter
 • Växtersfotosyntes, växternas indelning och frö
 • Djur, cellandning, djurensutveckling
 • Ryggradsdjur, ryggradslösadjur, däggdjur och svampar

Metod/ arbetssätt:

 • Genomgång (kortare föreläsningar)
 • Arbeta enskilt och i mindre grupp med olika frågeställningar
 • Rita ditt släktträd
 • Läsa olika texter och svara på frågeställningar
 • Filmer
 • Övningar i Bingel och Studi

Bedömning:

 • Löpande bedömning under arbetets gång
 • Diskussioner i mindre grupp under lektionerna
 • Prov- instuderingsfrågor kommer i slutet av arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Evolution

Behöver öva mer
Når målen
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: