Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Lekar, spel och regler Åk 4

Skapad 2020-08-14 10:08 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Eleverna kommer att få träna på att följa regler i olika lekar och spel.

Innehåll

Lektion 1: Boll och händer

Lektion 2: Boll och händer

Lektion 3: Boll och händer (bedömning av färdigheter)

 

Under lektion 1 går vi igenom områdets mål samt vilka förmågor som vi kommer att bedöma.

Eleverna kommer att få lära sig lekar och spel där de får öva på att samarbeta.

När vi pausar så kommer vi att prata om begrepp som de har nytta av när man leker och spelar.

 

Lektion 2 tränar vi vidare på lekarna och spelen. Vi kommer att ändra lite för att kunna utmana dem ytterligare.

När vi pausar så kommer vi att prata om begrepp som de har nytta av när man leker och spelar.

 

Lektion 3 leker och spelar vi. Denna och föregående lektion använder vi som underlag av bedömningen av områdets mål.

För att kunna delta i lekar och spel behöver man kunna följa regler, samarbeta, anpassa sin motorik efter ändamålet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott Lekar, spel och regler Åk 4

Lekar, spel och regler

Når inte godtagbart kunskapskrav
Når godtagbart kunskapskrav
Når mer än godtagbara kunskapskrav
Eleven har inte förmågan att delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer genom att varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: