Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - stora tal

Skapad 2020-08-14 10:18 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med matteborgen 5a:s första kapitel: Stora tal, samt en hel del problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Vi arbetar med matteborgen 5a:s första kapitel: Stora tal, samt en hel del problemlösningsuppgifter.

Undervisningsmål:

Efter arbetsområdet ska du kunna:

- uttala sexsiffriga tal

- positionsystemet

- avrunda till lämpliga tal och beräkna på ett ungefär 

- använda metoden uppställning för att beräkna addition och subtraktion med sexsiffriga tal

- beräkna multiplikation och subtraktion med nollor på slutet

- lösa problem med metoden "rita en bild"

- lös problem med metoden "prova dig fram" 

 

Bedömning

Diagnos 1 i matteborgen 5a

Matriser

Ma
Matematik - stora tal åk 5

Metod

  • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Avrunda
Du avrundar oftast på ett korrekt sätt.
Du kan avrunda först och sedan beräkna på ett ungefär, samt använda avrundning för att bedöma om ditt svar är rimligt.
Addition
Du kan beräkna addition med uppställning med viss säkerhet.
Du kan beräkna addition med uppställning med god säkerhet.
Subtraktion
Du kan beräkna subtraktion med uppställning med viss säkerhet.
Du kan beräkna subtraktion med uppställning med god säkerhet.
Multiplikation
Du kan beräkna multiplikation med nollor på slutet med viss säkerhet.
Du kan beräkna multiplikation med nollor på slutet med god säkerhet.
Division
Du kan beräkna division med nollor på slutet med viss säkerhet.
Du kan beräkna division med nollor på slutet med viss säkerhet.

Kommunikation

  • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  C 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera skriftligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan skriftligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.
Kommunicera muntligt
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan muntligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.

Problemlösning

  • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa matematiska problem
Du kan lösa enkla problem med någon relevant metod, t.ex. rita en bild.
Du kan lösa problem i flera led med både metoden "rita en bild" och "prova dig fram".

Begrepp

  • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå matematiska begrepp
Du förstår de flesta ämnesspecifika ord i uppgifterna så att du vet vad du ska göra. (t.ex. hundratusental, lägg ihop, talsorter, ungefär, rimligt, dubbelt, tabell, sammanlagt)
Använda matematiska begrepp
Du använder ämnesspecifika ord ibland när du förklarar dina lösningar. (t.ex. addera, tiotusental, täljare, ungefär, sammanlagt, skillnad)
Du använder ofta ämnesspecifika ord när du förklarar dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: