Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-08-14 10:22 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med högläsning kan vi väcka barnens intresse för berättande och skriftspråk, samtidigt som deras fantasi utvecklas.

Innehåll

VAD: (Innehåll)

Vi ska använda oss av högläsning för att väcka barnens intresse för skriftspråket. Vi ska även ha boksamtal i form av att vi  samtalar om texternas innehåll och bilder. Vi ska arbeta med böckerna genom att dramatisera, skapa och digitalisera. 

 

VARFÖR? (Syfte)

Vi vill att barnen ska få utveckla sin förmåga att reflektera, samtala, återberätta och bearbeta texter. Vi vill även skapa ett intresse hos dem för skriftspråket och att de ska få möjlighet att utveckla sin fantasi. Vi vill utveckla barnens ordförråd samt att de ska öva på att lyssna på varandra. Vi vill även att barnen ska få möjlighet att träna på att argumentera, diskutera och motivera sina tankar och idéer, samt utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Läroplanen för förskolan år  2018:

- nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

- både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

- förmåga att skapa, uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörlese, sång musik och dans

 

HUR? (Metod) 

En gång i veckan i mindre grupper får barnen uppleva en text läst för sig samt reflektera och bearbeta texten. Detta sker i en lugn och tyst miljö. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: