Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WELCOME BACK! and welcome to the English Class

Skapad 2020-08-14 10:24 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Hi everyone! This the firts day of your nineth grade's Life! It's of great importance to have a good introduction to your school life and to the stuff you have ahead of you when it comes to the English subject. At the end of the term your goal should be that you suceed to be the very best version of yourself.

Innehåll

 

 

Innehåll

1. Syfte med undervisning - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The objectives with this firts lesson are at least 3.

1. First af all, you are getting in contact with the subject English again after the vacay.

2. Get together as a class, again.

3. To be familiar with expressing thoughts and wishes in English.

4. To be familiar with literature in English

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

We are going to work with Reading, Writing and Speaking

 

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

You are expected to actively participate in class discussions and the reading of a book.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 Le's start with the fun before we get serious! 

1. It's all about the Bag!

  • Fill this bag with 4 things or objects that tell something about yourself
  • All your objects have to fit in this bag.
  • Bring the bag back tommorow, in case you don't have a bad right now, and be ready to share with the class.

To continue with the fun...

  •  Tell 3 facts about yoyur life. Something thatt happened to you. Two of them should be true and one should be a lie.The class have to find out which one is a lie.

Now, let's get serious now!

To star with, you are supose to look at the content in Happy 9 and decide the advantages and disadvantages of starting with a specific text.

This year we are going to cooperate with the subject Swedish by Reading a book in both Swedish and English. 

The comon goal is not only to link both languages but to connect with a specific section in English, namely grammar. We read the book for the fun of it, and we have the stress in a specific garmmar target. We are also going to rewrite some paragraphs so that it suits our specific target.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

In the speak section you show your skills by talking in your small Group. You paerticipate actively in all the discussions in your Group and in class as a whole.

 

Further on , you are going to read the book "Närmar du dig mjukt" with its translation in English. 

You read this book in båth English and Swedish.

 

 

 

 

    

 

 

Matriser

Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: